ติดต่อเรา

คณะกรรมการใยหิน

แป้งฝุ่น โรยตัวเด็กในไทย ปราศจากการปนเปื้อนแร่ใยหิน …

Oct 24, 2019· อย.แจงแป้งฝุ่นโรยตัวเด็กในไทย ปราศจากการปนเปื้อนแร่ใยหิน ย้ำมีการเฝ้าระวัง และเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์อย่าง ...

เคาะแล้วมติสมัชชาสุขภาพ 'แร่ใยหิน-เพศภาวะ-ใช้ยาสมเหตุผล ...

เคาะแล้ว 4 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ "แร่ใยหิน-เพศภาวะ-ใช้ยาสมเหตุผล-รวมพลังต้านมะเร็ง" เตรียมนำมติทั้ง 4 เรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ ...

ใยหิน อันตราย แร่ใยหิน อีกหนึ่งภัยใกล้ตัวที่ต้องระวัง!!

Aug 03, 2010· 0. แร่ใยหิน อีกหนึ่งภัยใกล้ตัวที่ต้องระวัง!! (เดลินิวส์) ทุกวันนี้คนไทยต้องดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงจากมลพิษทาง ...

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มติ 1 มาตรการ ...

Apr 12, 2011· 1. เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มติ 1 มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ตามมติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2554 ...

ท อซีเมนต ใยหินชนิดทนความด ัน

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 22 ... ปอร ตแลนด ใยหินหรืออาจม ีเส นใยอื่นผสม และน้ำ ใช ในงานประปาและงานอ ื่นที่เหมาะสม ...

สสส.ชี้คนไทยบริโภค 'แร่ใยหินแอสเบสตอส' ติดอันดับ 2 โลก ...

Aug 04, 2010· รายนามคณะกรรมการกองทุนฯ ... ความคิดเห็น เรื่องการจัดการอันตรายจากแร่ใยหินเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ระบุคนไทย ...

2021ไฟเบอร์ซีเมนต์ต่อๆคณะกรรมการสายการผลิต/ไม่ใช่ใยหิน ...

ลงชื่อเข้าใช้. เข้าร่วมฟรี. ข้อความ

'คจ.สช.' จัดใหญ่ 'สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12' ถก 4 ...

คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เตรียมจัดงาน "สมัชชาสุขภาพ ... ที่ 12' ถก 4 ปัญหา 'มะเร็ง-เพศภาวะ-การใช้ยา-แร่ใยหิน' 18-20 ธ.ค.นี้ ...

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมถกนำเข้าแร่ใยหิน

Jul 23, 2013· กระทรวงสาธารณสุขจึงควรเร่งสรุปผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อเสนอให้ ครม.พิจารณายกเลิกการนำเข้าแร่ใยหินอย่างจริงจัง เพราะ ครม. ...

สคบ.ตื่นตัวสร้างเครือข่ายเพิ่มความรู้เลิกใช้แร่ใยหิน | …

Jul 13, 2011· สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย ...

จี้หยุดใช้5ผลิตภัณฑ์ ปนเปื้อนแร่ใยหิน

Sep 28, 2011· สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจัดสัมมนา "เมืองไทยไร้แร่ใยหิน...คืบหน้าหรือคืบคลาน" จี้หยุดใช้ 5 ผลิตภัณฑ์ ปนเปื้อนแร่ใยหิน ชี้ก่อให้เกิด ...

'หมอประดิษฐ' ยันยังไม่นำเรื่องแร่ใยหินเข้า ครม.

Dec 24, 2013· รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันยังไม่ได้นำผลการศึกษาเรื่องแร่ใยหินเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ชี้ให้เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรี ...

กรรมการสุขภาพแห่งชาติย้ำ! ยืนยันยกเลิกใช้แร่ใยหิน …

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติยืนยันมติให้ยกเลิกแร่ใยหิน และ ...

อย. ยืนยัน ไม่พบแป้งฝุ่นเด็กในไทยปนเปื้อนแร่ใยหิน

Oct 22, 2019· อย. แจงแป้งฝุ่นโรยตัวเด็กในไทย ปราศจากการปนเปื้อนแร่ใยหิน ย้ำ! มีการเฝ้าระวัง และเก็บ ตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ

ตอนที่ 3 ต้องรอให้ป่วยเพิ่มอีกเท่าใด สังคมไทยจึงจะ 'แบน ...

แม้ว่าจะมีข้อมูลทางวิชาการรองรับอย่างแน่นหนา และถึงแม้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเกือบทั่วทั้งโลกจะเห็นพ้องต้องกันว่า "แร่ใยหิน" คือหายนะต่อ ...

ประกาศคณะกรรมการว าด วยฉลาก

ประกาศคณะกรรมการว าด วยฉลาก (ฉบับที่๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง ให ผลิตภัณฑ ที่มีส วนประกอบของแร ใยหินเป นสนคิ าที่ควบคุมฉลาก

NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน ประจำปี 2559 (รอบที่ 2) เนื้อความ : ประกาศรับ ...

mgo board กระดานแมกนีเซียมออกไซด์ - จีนแผงกลวงหลัก ...

ทนไฟเกรด A1 ใยแก้ว MGO คณะกรรมการสำหรับพื้นเพดานกระดานผนัง. ความหนาแน่น: 1050-1100kg / m3. ความหนา: 3-30 มม. ขนาดมาตรฐาน: 1220 * 2440mm / 1200 * 2400mm (สามารถปรับ ...

ไทยยังไม่ปลอดแร่ใยหิน สมัชชาขยับเส้นตายปี'65

Jan 09, 2020· 1) คณะกรรมการว่าด้วยฉลากฉบับที่ 29(2553) เรื่องให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) ระบุให้ ...

10 ปี...ไทยยังไม่ปลอด "แร่ใยหิน" ปรับกลยุทธ์คุมต้นทางห้าม ...

Jan 31, 2020· ครั้งที่ 6/2553 ให้ความเห็นชอบ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินและยุทธศาสตร์การทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน. คณะรัฐมนตรีได้มี ...

10 ภาคีเครือข่ายชงทบทวนมาตรการดูแล สู่สังคมไร้แร่ใยหิน…

Aug 04, 2019· "นี่จึงเป็นที่มาของการประชุมปรึกษาหารือการทบทวนมติ 'มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน' เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ ...

ศึกกระเบื้องผสมแร่ใยหินไครโซไทล์ยังยืดเยื้อ'โอฬาร'ยื่น ...

Jun 19, 2012· พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555. กระเบื้องโอฬาร ชี้ผลิตกระเบื้องผสมแร่ใยหินไครโซไทล์มากว่า 30 ปีไม่มีประวัติการพบผู้ป่วยมะเร็งจากแร่ ...

มติคกก.สุขภาพแห่งชาติ เร่งยกเลิกแร่ใยหินใน 2 ปี …

Feb 20, 2015· มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเร่งรัดยกเลิก นำเข้า ผลิต และจำหน่ายแร่ใยหินโดยเร็วที่สุด ชี้ ช้าสุดต้องไม่เกิน 2 ปี เหตุครม.มีมตินานกว่า 4 ปี ...

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบ ...

คณะกรรมการฯ ที่มาประชุม ๑. นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุมปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวง ...

บอร์ดแร่ใยหินนัดถก20มิ.ย.หวั่นเอื้อเอกชน - …

จับตาถกคณะกรรมการแร่ใยหิน 20มิ.ย.นี้หวั่นฉวยจังหวะยกเลิกแบนนำเข้าสนองเอกชนนพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุม คณะ ...

การก าจัดโรคที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน

แร่ใยหิน ... ปี พ.ศ. 2546 คณะกรรมการอาชีวอนามัยซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมขององค์การแรงงาน ...

suchons | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ | หน้า 134

ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556. เลขาธิการคสช. ย้ำสังคมไทยต้องไร้แร่ใยหินตามมติคณะรัฐมนตรีมาตรการขับเคลื่อนสังคมไทยไร้แร่ใยหิน …

มติสมัชชาสุขภาพฯ ขีดเส้นปี 2565-2568 ประเทศไทยไร้แร่ใยหิน ...

Dec 23, 2019· ขอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กำกับติดตามการแสดงข้อมูล คำเตือนอันตรายของแร่ใยหินบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่มี ...

รายงานผลการประชุมแร่ใยหิน

คณะกรรมการฯ ที่มาประชุม ๑. นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานการประชุม

อย. ยืนยันแป้งเด็กที่ขายในไทย ปราศจากการปนเปื้อนแร่ใยหิน

May 23, 2020· ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและ ... วิเคราะห์ทุกรายการไม่พบการปนเปื้อนแร่ใยหิน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ...

งานวิจัยพบ ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งปอด สัมผัสแร่ใยหินร่วมสูบ ...

Apr 16, 2013· ด้านไทยหลังไม่ขยับยกเลิกแร่ใยหิน สธ. เตรียมกดดันหาทางสรุป แร่ใยหินไม่มีปัญหาในไทย

ผลวิจัยชี้ สัมผัสแร่ใยหินร่วมสูบบุหรี่ เสี่ยงมะเร็งปอด …

งานวิจัยพบ ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งปอด สัมผัสแร่ใยหินร่วมสูบบุหรี่ เพิ่มเสี่ยงเป็น 37 เท่า ด้านไทยหลังไม่ขยับยกเลิกแร่ใยหิน สธ.เตรียมกดดันหาทาง ...

ประกาศคณะกรรมการว่าดวยฉลาก้

ประกาศคณะกรรมการว่าดวยฉลาก้ ฉบบทั่ี๒๙ (พ.ศ.๒๕๕๓) เร่ือง ให้ผลิตภณฑั์ท่ีมีส่วนประกอบของแร ่ใยหินเป็นสินค้าท่ีควบคุมฉลาก (ฉบบทั่ี๒)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : อย. ยืนยัน ไม่พบแป้งฝุ่น ...

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการ ... วิเคราะห์ทุกรายการไม่พบการปนเปื้อนแร่ใยหิน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เก็บ ...

อย.ยันแป้งเด็กในไทย ไม่พบแร่ใยหินปนเปื้อน

Oct 22, 2019· อย.แจงแป้งฝุ่นโรยตัวเด็กในไทย ปราศจากการปนเปื้อนแร่ใยหิน พร้อมเฝ้าระวังทั้งการผลิตและนำเข้า ขอให้ผู้บริโภควางใจ

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่1): กระบวนการผลักดันยกเลิกใช้ ...

ด้านนโยบายมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก 2 ฉบับ เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดย ...